search
top

Projekt ukončen

Projekt NAKI I „Výzkum historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech“ byl oficiálně ukončen ke dni 31.12.2014. V návaznosti na tento projekt bude od března roku 2016 zahájen nový projekt pod názvem „Moravské křižovatky“ s podobným zaměřením, avšak v mnohem větším v rozsahu, pokrývajícím již celou historickou oblast Moravy a navazující východní a střední část Čech včetně... read more

Pozvánka na konferenci (2. Cirkulář): Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II.

1. den: 11. září 2014 od 9:00             Registrace účastníků konference od 9:40              Zahájení konference od 10:00            Přednáškové bloky od 18:00            Společenský večer 2. den: 12. září 2014 od 9:00              Přednáškové bloky   Registrace účastníků: http://www.cdv.cz/vhc2/   Pozvánka (2. cirkulář) v PDF: VHC2014_Brno2   Místo konání Centrum dopravního výzkumu.... read more

Konference: Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vás srdečně zve na odbornou konferenci Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II., která proběhne ve dnech 11. až 12. září 2014 v Brně. Cílem konference je pojednat problematiku výzkumu historických cest v širokém spektru výzkumných metod, které poskytuje současná věda. Konferenční jednání bude rozděleno do dílčích bloků zaměřených na archeologii,... read more

Nové webové stránky

K dnešnímu dni byla spuštěna nová webová prezentace www.historicke-cesty.cz. Kromě základních informací týkajících se projektu jsou zde představeny dílčí výsledky z výzkumu, které budou dále průběžně aktualizovány. Součástí webové prezentace je také uživatelská sekce, kde mohou jednotliví návštěvníci přidávat do mapy své vlastí poznámky. Mapová aplikace je dostupná zatím jen v testovacím režimu. Plné... read more

Konference „PAMĚŤ MÍST“ v Žarošicích

Akce byla realizována ve dnech 27.-28.9.2013 u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. Pořadateli akce byli Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, o.s. a Občanské sdružení Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích. V rámci jednotlivých přednášek, tématicky zaměřených na vlastivědné práce na Moravě, byl představen také projekt NAKI... read more

Mezinárodní kartografická konference v Drážďanech

V rámci XXVI. Mezinárodní kartografické konference (http://www.icc2013.org), která se konala ve dnech 25.-30.8.2013 v Drážďanech, byl prezentován také náš projekt VectorMap, a to formou posteru. Byly zde představeny základní funkce mapového serveru a jeho využití při prezentaci informací o starých cestách. Z českých příspěvků můžeme zmínit také prezentaci z Univerzity Karlovy v Praze na téma: DetectProj... read more

« Previous Entries

top