search
top

Projekt ukončen

Projekt NAKI I „Výzkum historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech“ byl oficiálně ukončen ke dni 31.12.2014. V návaznosti na tento projekt bude od března roku 2016 zahájen nový projekt pod názvem „Moravské křižovatky“ s podobným zaměřením, avšak v mnohem větším v rozsahu, pokrývajícím již celou historickou oblast Moravy a navazující východní a střední část Čech včetně Hlavního města Prahy. Veškeré informace k tomuto novému projektu budou k dispozici na stránkách www.m-krizovatky.cz

top