search
top

Mezinárodní kartografická konference v Drážďanech

V rámci XXVI. Mezinárodní kartografické konference (http://www.icc2013.org), která se konala ve dnech 25.-30.8.2013 v Drážďanech, byl prezentován také náš projekt VectorMap, a to formou posteru. Byly zde...
read more

Seminář v Brně

Již od roku 2006 se schází každoročně odborníci z různých přírodovědných i společenskovědních oborů na seminářích „Staré stezky v geografii a archeologii” k prezentaci výsledků, které se dotýkají různých...
read more

Seminář v Tachově

Ve dnech 23.-24.2.2013 se uskutečnil dvoudenní seminář k zahájení výzkumu původní trasy Zlaté cesty v úseku Tachov – Bärnau. Akci pořádali Terra Tachovia, Muzeum Českého lesa v Tachově, Institut paměti...
read more

Next Entries »

Úvodem

„Ke kvalitnímu životu patří nejen teplá voda, ale také možnost pozorovat sýkorky a projít se přírodou. Cestami zanechávali lidé vlastně už od pravěku své stopy v krajině. Krajina byla stále víc protkávána stezkami, pěšinami, polními či lesními cestami, silnicemi… Cesty vedly i skalami, vodou, od jednoho lidského sídla k druhému. Jsou velmi staré cesty, které po staletí nezanikly a po těch, které jsme už znovu neprošlapali, teď běhá zvěř. Některé cesty se tak vrátily zpátky přírodě. Nechtějme chodit svou cestou jenom zběsile a rychle.“

Václavová, Cílek, Skála 2005

Výše zmíněný text je úvodníkem k filmovému dokumentu „Putování starými cestami“ režisérky Ljuby Václavové, ve kterém nás provází geolog a literát Václav Cílek společně s výtvarníkem Františkem Skálou. Pokud chcete pochopit motivaci mého snažení v objevování starých cest, pak doporučuji shlédnout právě tento film.

Jan Martínek, autor projektu

top