search
top

Seminář v Brně

Již od roku 2006 se schází každoročně odborníci z různých přírodovědných i společenskovědních oborů na seminářích „Staré stezky v geografii a archeologii” k prezentaci výsledků, které se dotýkají různých aspektů komunikací v krajině. Jsou diskutovány jak prehistorické (staré stezky v pojetí R. Květa) tak historické stezky a trasy.

Letošní seminář s tradičním názvem Staré stezky v geografii a archeologii VIII se konal dne 5. dubna 2013 opět v prostorách Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty MU Brno na ul Kotlářská. Na organizaci se kromě Geografického ústavu PřF MU dále podílela Jihomoravská pobočka České geografické společnosti, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., pobočka Brno a Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Semináře, který vedli RNDr. Karel Kirchner, CSc. (Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., pobočka Brno) a Mgr. Jan Martínek (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.), se účastnilo 23 odborníků, jak z vysokých škol, ústavů AV ČR, resortních ústavů, privátních firem i dalších institucí.

top